Vilkår og betingelser

Klikk her for å gå til siden for Vilkår og Betingelser

 

Ved kjøp av kurs eller andre produkter på Apex Intensivkurs DA sine nettsider samtykker brukeren å ha lest, forstått og akseptert følgende vilkår og betingelser:

Kjøp

Påmelding til Apex Intensivkurs DA sine kurs er bindende. Ved manglende oppmøte refunderes ikke kursavgiften. Apex Intensivkurs DA forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte, ved sykdom, eller ved andre uforutsette årsaker. Kursavgiften vil i slike særtilfeller refunderes.

Betaling

www.apexintensivkurs.no bruker sikre tredjeparter, Vipps, Stripe og PayPal, for å behandle sensitive data. Alle betalinger på våre nettsider (www.apexintensivkurs.no og tilhørende sider) foregår ved bruk av Vipps, Stripe eller PayPal som tredjeparter.

Kvittering og kursbillett

Kvittering og bekreftelse på kjøp vil bli sendt til din e-post kort tid etter fullført bestilling. Kjøper er selv ansvarlig for å kontakte Apex Intensivkurs DA på apexintensivkurs@gmail.com dersom billetten ikke kommer innen rimelig tid etter fullført bestilling. Kvittering for kjøpet vil også ligge tilgjengelig i Vipps-appen. E-posten med kvittering og kjøpsbekreftelse vil inneholde en Strekkode som fungerer som inngangsbillett. Strekkoden er unik og kan kun benyttes én gang. Strekkoden kan vises på mobil, nettbrett, datamaskin eller i utskrevet versjon. Kursdeltakeren er selv ansvarlig for å fremvise kursbilletten med Strekkoden på en måte som lar seg scanne, i tilstrekkelig oppløsning og i størrelse mellom 2 x 2 cm og 21 cm x 21 cm, i forbindelse med inngang til kurset.

Kursets innhold

Apex Intensivkurs DA arbeider kontinuerlig for å gjøre innholdet i kursene mest mulig faglig oppdatert og relevant. Kursene kan imidlertid, som i all annen undervisning, inneholde faglige feil og mangler. Apex Intensivkurs DA fraskriver seg alt ansvar for konsekvensene eventuelle feil måtte medføre, både hva gjelder eksamensbesvarelser og senere klinisk praksis. Denne ansvarsfraskrivelsen omfatter også forhold som praksis for føring av oppgaver, begrepsapparat og andre eksamenstekniske forhold. Da det kan stilles vidt forskjellige krav til eksamensbesvarelsen fra et lærested til et annet, vil det kun være deltakerens/brukerens ansvar å sette seg inn i de gjeldende forhold, og Apex Intensivkurs DA vil ikke på noen måte kunne lastes for eventuelle feil og/eller mangler. Fortløpende tilbakemeldinger dersom våre brukere oppdager feil eller mangler ved kursenes innhold bes meldt til post@apexintensivkurs.no. Vi retter eventuelle feil så fort som praktisk mulig dersom vi varsles om dette.

Kopibeskyttet innhold

Vesentlige deler av Apex Intensivkurs DAs kurs består av egenprodusert materiale, og er kopibeskyttet under åndsverksloven. Herunder inngår tekst, bilder, illustrasjoner, video, design og annet visuelt innhold. Alle former for lyd- og videoopptak fra våre kurs er forbudt med mindre særskilt avtale om dette foreligger. Apex Intensivkurs DA vil kunne kreve erstatning og/eller anmelde slike forhold.

Angrerett og reklamasjonshåndtering

Påmeldingen til fysiske kurs er bindende, og kursavgiften refunderes ikke etter påmelding. For produktene som faller under kategorien “nettundervisning” gjelder egne vilkår og betingelser.

Dersom en kjøper opplever urimelig diskrepans mellom markedsført kurstilbud og faktisk kursopplevelse, eller opplever andre forhold hun/han mener det er rimelig å laste Apex Intensivkurs DA for, bes det om en redegjørelse for dette inkludert eventuelt krav om reklamasjon rettet til post@apexintensivkurs.no. Normalt vil en kunne forvente å motta svar innen 1-2 virkedager.

Support og kontakt

Apex Intensivkurs DA kan kontaktes per mail på post@apexintensivkurs.no. Normalt vil en kunne forvente å motta svar innen 1-2 virkedager.

Endring av vilkår

Vilkårene kan endres uten varsel og oppdaterte vilkår vil alltid være tilgjengelig på vår nettside.

Vilkår ble sist oppdatert: 19.03.19.